Detta inlägg skrevs av neurosciencenews.com på engelska och är fritt översatt av mig. Klicka här om du vill läsa det i sin helhet.

Sammanfattning: Träningsinsatser som varar i 12 veckor eller mindre verkar vara mest effektiva för att minska symtom på psykisk ohälsa, särskilt för dem som lider av ångest och depression. Träning med högre intensitet, kortare träningstid, visade sig vara mer fördelaktigt för att minska symtom på ångest och depression än lågintensiv träning, längre träningstid.

Forskare från University of South Australia kräver att träning ska vara en primär behandlingsåtgärd för att hantera depression eftersom en ny studie visar att fysisk aktivitet är 1,5 gånger effektivare än rådgivning och vid behandling av läkemedel.

Publiceringen i British Journal of Sports Medicine, är den mest omfattande hittills och omfattar 97 recensioner, 1 039 försök och 128 119 deltagare. Den visar att fysisk aktivitet är extremt fördelaktigt för att förbättra symtom på depression och ångest.

En riktig häftig sak var att det visade sig att träningsprogram på 12 veckor, eller kortare, var de mest effektiva för att minska symtom på mental ohälsa. Det påvisar effekten och hur träning kan få riktigt snabba resultat på måendet.

De största fördelarna sågs bland personer med depression, hos kvinnor både under och efter graviditet, hos friska individer och personer med diagnosen HIV eller de med njursjukdom.

Enligt Världshälsoorganisationen lever en av åtta människor i världen (970 miljoner människor) med en psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kostar världsekonomin cirka 2,5 biljoner dollar ( 26 055 750 000 SEK) varje år, en kostnad som beräknas stiga till 6 biljoner dollar (62 566 920 000 SEK) år 2030. I Australien har uppskattningsvis en av fem personer (i åldern 16–85) upplevt en psykisk störning under de senaste 12 månaderna.

Ledande UniSA-forskare, Dr Ben Singh, säger att fysisk aktivitet måste prioriteras för att bättre hantera de växande fallen av psykiska tillstånd.

De största fördelarna sågs bland personer med depression, gravida och postpartum kvinnor, friska individer och personer med diagnosen HIV eller njursjukdom.

"Fysisk aktivitet är känt för att bidra till att förbättra den mentala hälsan. Men trots bevisen har det inte antagits allmänt som en förstahandsbehandling, säger Dr. Singh.

"Vår granskning visar att fysisk aktivitetsintervention avsevärt kan minska symtom på depression och ångest i alla kliniska populationer, med vissa grupper som visar ännu större tecken på förbättring".


"Träning med högre intensitet hade större förbättringar för depression och ångest, medan längre varaktigheter hade mindre effekter jämfört med korta och medellånga träningspass".

"Vi fann också att alla typer av fysisk aktivitet och träning var fördelaktiga, inklusive aerob träning som promenader, styrketräning, Pilates och yoga".

"Det är viktigt att forskningen visar att det inte krävs mycket för att träning ska göra en positiv förändring av din mentala hälsa."

Seniorforskare, UniSAs prof Carol Maher, säger att studien är den första som utvärderar effekterna av alla typer av fysisk aktivitet på depression, ångest och psykisk ångest i alla vuxna populationer.

"Att undersöka dessa studier som helhet är ett effektivt sätt för kliniker att enkelt förstå den mängd bevis som stöder fysisk aktivitet för att hantera psykiska störningar".

Jag hoppas att denna artikel kommer att understryka behovet av fysisk aktivitet, inklusive strukturerade träningsinterventioner, som en stöttepelare för att hantera depression och ångest."


Källa:
University of South Australia 
World Health Organization (WHO)
British Journal of Sports Medicine

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Kontakta mig...
0 of 350
>