Vad är hjärt-kärlsjukdom?

Kardiovaskulära sjukdomar inkluderar kranskärlssjukdom, stroke, högt blodtryck och reumatisk hjärtsjukdom. Den vanligaste formen är åderförkalkning i hjärta och kärlsystemet. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är produkten av ateroskleros, den progressiva ansamlingen av plack (fettavlagringar) på kärlväggarna. Blodflödet minskar i kärlen när denna förträngning blir värre.

Om en blodpropp fastnar i ett kärl som är förträngt av åderförkalkning, kan blodflödet stoppas helt och vävnaderna nedströms kommer att dö. När detta sker i ett hjärtkärl uppstår en hjärtattack.

Varför är förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom så viktig?

Minskningen av dödsfall från hjärt-kärlsjukdom beror inte på förändringar i livsstil, såsom kost, utan på förbättringar inom sjukvården. Och medan hjärtinfarktsdödsfall har minskat avsevärt, har inte sjukhusinläggningar för hjärtinfarkter.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en sjukdom som kan förebyggas i en majoritet av befolkningen. Förändringar i kost, träning och livsstil kan förhindra att hjärt-kärlsjukdom uppstår och minska dess skadliga bieffekter.

Mer om hjärt- och kärlsjukdomar 

Det var en kraftig nedgång i Hjärt- och kärlsjukdomar under andra världskriget; detta tros bero på bristen på kött, smör, socker och ägg – såväl som kalorier i allmänhet. Bensin var strikt ransonerad och fler människor reste till fots.

Växtbaserad kost har varit framgångsrika när det gäller att stoppa hjärt-kärlsjukdom och till och med vända den. Detta kan bero på de höga mängderna fiber och låga mängder mättat och transfett. Eller så kan det bero på att växtbaserad kost ofta innehåller mindre kalorier.

Att lägga till sojaprodukter i kosten kan sänka nivåerna av dåligt kolesterol, homocystein och blodtryck.

Att konsumera stora mängder frukt och grönsaker kan förbättra kärlens elasticitet. Även regelbunden konsumtion av fullkornsmat har visat sig förbättra hjärthälsa.

En annan viktig faktor när det gäller kosten är sammansättningen av fettet i kosten. Omega-3-fetter är antiinflammatoriska och förhindrar blodpropp. Omega-3-fetter har visat sig öka överlevnaden efter att ha drabbats av en hjärtattack.

Inflammationens roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom blir allt mer uppenbar. Som tidigare nämnts kan den typ av matfett man äter hjälpa till att kontrollera inflammation.

Dessutom kan det vara antiinflammatoriskt att gå ned i kroppsfett och att träna regelbundet. Fysisk inaktivitet anses vara en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Människor som är inaktiva kan förbättra sin hälsa genom att bara bli måttligt aktiva. Fysisk aktivitet behöver inte vara ansträngande för att uppnå hälsofördelar.

Ett tränings- och kostmål hos de som lider av hjärt-kärlsjukdomar kan ex vara

 • lindring av kärlkrampsymtom (d.v.s. bröstsmärtor)
 • ökad maximal syreförbrukning (dvs en ökad kondition)
 • minskat kroppsfett
 • sänkt blodtryck
 • ökat bra kolesterol

Bonusfakta

Natriumintag är oberoende förknippat med risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom, även om många experter tror att högre natriumintag inte är problematiskt om vi ser till att ha en bra kost och tränar regelbundet.

Nästan 28 000 svenskar dör varje år av hjärt-kärlsjukdom.

År 2021 fick cirka 23 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige och drygt 4 700 personer avled på grund av hjärtinfarkt.

Varje år uppgår de medicinska kostnader till drygt 60 miljarder svenska kronor och drygt 17 miljarder kronor i förlorad produktivitet till följd av hjärt-kärlsjukdomar.

Av de personer som har fått en akut hjärtinfarkt dör 22 procent inom 28 dagar.

Männen står för cirka 64 procent av alla akuta hjärtinfarkter.

Det inträffar fler fall av akut hjärtinfarkt bland personer med låg utbildningsnivå än bland personer med hög utbildningsnivå.

(Källa: Statistik om hjärtinfarkter 2021 )

Sammanfattning och rekommendationer

 • Ät frukt och eller grönsaker till varje måltid
 • Ät baljväxter minst 5 gånger i veckan
 • Välj fullkornsprodukter i så stor utsträckning som möjligt
 • Undvik transfetter
 • Träna minst 5 timmar per vecka; nå detta mål gradvis om du har en befintlig hjärt-kärlsjukdom
 • Minska på mängden överflödigt kroppsfett
 • Undvik raffinerade kolhydrater(godis, kakor, läsk osv)
 • Ät minst 25 gram fibrer per dag
 • Undvik processade livsmedel
 • Ät mat som innehåller omega-3-fetter (ta ett eventuellt tillskott). 
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Kontakta mig...
0 of 350
>