I en studie vid Penn State University bad forskare 186 kvinnor – som de klassificerade med "övervikt" eller "fetma" - att rangordna "maten du inte kan motstå och har svårt att sluta äta."

De livsmedel som oftast toppade deltagarnas listor:

1. Glass
2. Chips
3. Choklad
4. Cookies
5. Pizza

Forskarna lät sedan deltagarna följa ett 12-månaders viktminskningsprogram och övervaka deras strategier för att hantera dessa "problem" livsmedel.

Resultatet: Totalt sett var det totala undvikandet av problematiska livsmedel - det du ofta ser på "extrem" dieter eller "quick-fix" viktminskningsplaner - inte en effektiv strategi.

Så vad hjälpte? Att begränsa portionsstorlekarna på problemmat – istället för att ge upp dem helt – var starkt relaterat till viktminskning.

Faktum är att deltagare som använde denna strategi mest gick ner i genomsnitt nästan dubbelt så mycket som de som använde den minst (15,8 pund mot 8,3 pund).

För att vara säker, om vissa livsmedel får dig att känna dig utom kontroll, kanske du vill sätta några gränser runt dem. Det betyder inte att du aldrig kan äta dem.

Det betyder bara att du är medveten om att de tillbaka är ett problem, och du kommer att vara avsiktlig om hur och när du äter dem. (En coach kan hjälpa dig med detta.)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Kontakta mig...
0 of 350
>